Her følger regler for banebestillinger med og uten bruk av medlemskap på Bærum Squash, Sagene Squash, Sentrum Squash, Skippern Squash og Vulkan Squash

Bestillingsreglene er helt enkelt til for at SQF skal ha mulighet til å tilby medlemskap med bestillingsmuligheter. Ved å følge reglene får alle medlemmer en rettferdig sjanse til å bestille baner. Gjør med andre ord alle en tjeneste – og følg reglene.

§1. Medlemskapene er personlige, og kan ikke overdras. Medlemmer får sin del av baneleien dekket. Spiller et medlem med et ikke-medlem, må ikke-medlemmet betale halvparten av baneleien.

1.1. Banebestilling forplikter – har man bestilt, plikter man også å benytte banen.

1.2. Ved banebestilling må det navnet som banen føres på fysisk bruke banen i den angitte tiden, og kan ikke “gi bort” tid til andre medlemmer (eller ikke-medlemmer uten betaling) selv om kunden som bestiller banen er på senteret. Hvis noen andre skal bruke banen må det informeres om i forkant av oppmøte.

§2. Avbestillingsregler:

2.1. Ønsker du å avbestille en banebestilling, må dette være registrert hos oss senest 6 timer i før bestilt spilletid. Avbestilling kan gjøres ved å logge inn via Online Booking på det gjeldende senteret. Regelen gjelder for alle former for bestillinger.

2.2. Avbestilling på nett er aktivert.  Banebestillinger, endringer og avbestillinger godtas kun via Online Booking, telefon eller ved oppmøte. IKKE på mail.

2.3. Manglende oppmøte (ifht. alle punkter i og under §1) og for sene avbestillinger kan utløse erstatningsansvar oppad begrenset til full pris på banetiden.

§3. I prinsippet kan man spille hver dag med medlemskap – det er imidlertid noen generelle begrensninger, i tillegg til de som følger under:

3.1. – Man får bestilt en halvtime per person per dag. Overbestilling vil utløse erstatningsansvar oppad begrenset til full pris på banetiden tillagt tillat bestillingsgrense.

3.2. – Man kan til enhver tid bare ha ÉN bestilling inne i systemet, dvs. man må ha spilt ferdig første banebestilling FØR man legger inn neste banebestilling

§4. Medlemskap dagtid og helg:

4.1. Gjelder “fri” spilling før kl.16 på man-tors, samt hele fredagen,lørdagen og søndagen. Med “fri” menes at man kan reservere en halvtime per person per dag (dvs en hel time når man er to). Er banen ledig etterpå, kan man fortsette å spille.

4.2. Bane kan reserveres opptil 1 uke i forveien.

§5. Medlemskap kveld:

5.1. Samme som for “Medlemskap dagtid og helg”, men innehaver av dette medlemskapet kan i tillegg også reservere kveldstid (e. kl.16 man-tors). Banebestilling på kveldstid kan tidligst gjøres dagen i forveien. Ved for tidlig bestilling kan enkeltsenteret avbestille banen(e) uten å gi bekreftelse til medlemmet.

§6. Golfsimulator

6.1 En golfsimulator fremstår og skal betraktes som en “bane”, på lik linje med squashbanene og har nøyaktig samme bestillingsregler som gjelder for bestilling av squashbaner.

§7. For alle former for bestillinger plikter betaling av full verdi basert på strøtimepriser ved enkeltsenteret selv om kunde ikke møter opp, sett bort fra faste timer (forhåndsbetaling), klippekortløsninger (resulterer i klipping), kontokunde (resulterer i trekk). Det gis forbehold om fleksibilitet fra enkeltsenteret.