• Corona – Videre oppfølging

    Kjære medlem, det er dramatiske tider for oss alle, både potensielt helsemessig og for oss som har blitt stengt med umiddelbar virkning.

    Vi ønsker å bidra med vårt for å bringe samfunnet tilbake til normalen, men dette rammer oss finansielt sett svært hardt. Vi er helt avhengige av medlemsinntektene for å stå denne perioden igjennom, og frir til alles dugnadsånd – vær så snill, behold medlemskapene inntil videre. Hvis dere ønsker at squashanleggene våre skal være tilgjengelige også etter at vi har ridd denne stormen av, må vi be dere ikke endre status på medlemskapene deres. På denne måten hjelper dere en liten lokal squashkjede med å komme seg gjennom denne unntakstilstanden.

    Vi har også stor forståelse for at noen av økonomiske årsaker har behov for å fryse medlemskapet, kontakt oss i så fall på post@sqf.no. Vi har stor pågang på både telefon og email, og ber om forståelse for at vi bruker lenger tid på å svare enn normalt.

    Vi oppfordrer alle til å holde seg i aktivitet hjemme om dere er i karantene, eller ute om dere har mulighet til det.

Leave a reply

Cancel reply