• Coronavirus – Informasjon om stenging av våre treningssentre

  Det er i dag gitt direktiver fra helsemyndighetene om å stenge bl.a. treningssentere i perioden fom. kl. 18.00 i dag 12.03.20 til og med torsdag 26.03.20 kl. 18.00.
  SquashFitness stiller seg solidarisk bak helsemyndighetenes tiltak og stenger fra i dag kl. 18.00 12.03.20 til kl. 18.00 26.03.20. Dette betyr at all aktivitet stopper opp. Det er avgjørende at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden for å unngå å utsette oss selv eller andre for smitte. Det er derfor viktig at vi alle følger anbefalinger og pålegg fra myndighetene. Vi kommer til å følge helsemyndighetenes råd og kommer med nye oppdateringer fortløpende.

  The Norwegian Department of Health has given demands to have all training and/or fitness centres closed in the period of today at 6 PM, 12th of March 2020, until Thursday 26th of March 2020 at 6 PM.
  SquashFitness stands solidly behind the health authorities’ measures and closes from today at 6 PM on 12th of March 2020 until 6 PM on the 26th of March 2020. This means that all activity stops. It is crucial that we all participate in the national quest to avoid exposing ourselves or others to infection. It is therefore important that we all follow recommendations and orders from the authorities. We will follow the advice of the health authorities and provide new updates continuously.

  Mvh/BR
  SquashFitness

Leave a reply

Cancel reply