Bestillingsregler

Bestillingsregler

Her følger regler for banebestillinger med og uten bruk av medlemskap på SquashFitness’ sentre/avdelinger/lokasjoner:

Bestillingsreglene er helt enkelt til for at SQF skal ha mulighet til å tilby medlemskap med bestillingsmuligheter. Ved å følge reglene får alle medlemmer en rettferdig sjanse til å bestille baner. Gjør med andre ord alle en tjeneste – og følg reglene.

1. Medlemskapene er personlige, og kan ikke overdras. Medlemmer får sin del av baneleien dekket. Spiller et medlem med et ikke-medlem, må ikke-medlemmet betale sin del av baneleien. (Eksempel: Tre spillere bestiller 60 minutter. Kun én av disse er ikke-medlem og betaler derfor en tredjedel av hva baneleien ville vært dersom hele bestillingen ville vært en strøtime. Medlemmene betaler i denne situasjonen ingen ting.)

1.1. Banebestilling forplikter – har man bestilt, plikter man også å benytte banen.

1.2. Ved banebestilling må det navnet som banen føres på fysisk bruke banen i den angitte tiden, og man kan ikke «gi bort» tiden til andre medlemmer (eller ikke-medlemmer uten betaling), selv om kunden som bestiller banen er på senteret. Hvis noen andre skal bruke banen må det informeres om i forkant av oppmøte.

2. Avbestillingsregler

2.1. Ønsker du å avbestille en banebestilling, må dette være registrert hos oss senest 6 timer før bestilt spilletid. Avbestilling kan gjøres på internett inntil 6 timer i forveien. Banebestillinger, endringer og avbestillinger godtas kun via online bookingsystem, telefon eller ved oppmøte. IKKE på e-post.

2.2. Manglende oppmøte (iht. alle punkter i og under 1) og sene avbestillinger vil utløse erstatningsansvar oppad begrenset til full pris på banetiden. For bestillinger som er ment som drop-in/strøtime og dermed som overbestilling, eller for ikke-medlem, faktureres ethvert tilfelle av manglende oppmøte eller sen avbestilling.

3. I prinsippet kan man spille hver dag med medlemskap – det er imidlertid noen generelle begrensninger, i tillegg til de som følger under:

3.1. – Som medlem kan man bestille totalt én halvtime (30 min) per person i vårt online bookingsystem til enhver tid. Når man har gjennomført sin halvtimes booking betraktes eventuell overbestilling som drop-in/strøtime og medfører dermed betalingsansvar. Ved booking får man opplyst hvilket beløp som skal betales i resepsjon ved oppmøte. Ubemannede sentre vil sende ut SMS-faktura på beløpet etter endt økt. Alternativt mottar man en faktura direkte på sin bookingprofil. Faktura betales online med kort.

3.2. – Ved overbestilling gjelder dette også for enkelt bestillinger – Eksempel: Hvis et medlem booker tre halvtimer tiltenkt for to ikke-medlemmer, hvorpå det ene ikke-medlemmet ikke møter opp, må den tredje halvtimen betales av medlemmet. Dette kan også deles i to hvis det er ønskelig. (Grunnregelen med totalt én halvtime per medlem gjelder uansett.)

3.3. – Man kan til enhver tid bare ha ÉN samlet bestilling inne i systemet, dvs. man må ha spilt ferdig første banebestilling FØR man legger inn neste banebestilling.

4. Medlemskap dagtid og helg

4.1. Gjelder «fritt» spill før kl.16 på man-tors, samt hele fredag, lørdag og søndag. Med «fritt» menes at man kan reservere én halvtime per person på tvers av alle sentre/avdelinger/lokasjoner (dvs en hel time når man er to). Er banen ledig etter endt økt, kan man fortsette å spille.

4.2. Bane kan reserveres opptil 1 uke i forveien.

5. Medlemskap kveld

5.1. Samme som for «Medlemskap dagtid og helg», men innehaver av dette medlemskapet kan i tillegg også reservere kveldstid (etter kl.16.00 man-tors). Banebestilling på kveldstid kan tidligst gjøres dagen i forveien. (Eksempel: Hvis du skal spille en tirsdag etter kl. 16.00 kan bestillingen tidligst gjøres så fort det blir mandag (kl. 00:01) dagen i forveien.)

6. For alle former for bestillinger plikter betaling av full verdi basert på strøtimepriser ved enkeltsenteret selv om kunde ikke møter opp, sett bort fra faste timer (forhåndsbetaling), klippekortløsninger (resulterer i trekk i antall klipp), kontokunde (resulterer i trekk). Det gis forbehold om fleksibilitet fra enkeltsenteret.