Redusert åpningstid Lysaker squash

Gårdeier gjennomfører store arbeider på bygget. Vi er dessverre pålagt å stenge hele senteret på Lysaker i spesifikke tidsrom av sikkerhetsmessige grunner. Dette gjelder i følgende tidsperioder:

● Mandag-torsdag 06:30 – 09:00 og 15:00 – 19:00

Dette innebærer at dere må tilpasse og ikke dusje o.l. om dere spiller/trener til ca. 15.00.

Vi beklager at tilbudet vårt på Lysaker begrenses i denne perioden,
men setter stor pris på deres forståelse for dette som er utenfor vår kontroll. 

Normale åpningstider forventes å innføres igjen fra midten av desember. 

Våre fire andre sentre følger vanlig åpningstid, booking og informasjon.

Med vennlig hilsen Squash & Fitness